Categories Menu

Įranga mažosioms pieninėms

Įranga ir priemonės mažosioms ūkių sūrinėms ir maisto perdirbimo amatininkams:

Coquard pieno perdirbimo bei sūrių gamybos įranga ir priemonės. Visos reikalingos įrangos ir priemonių tiekimas ir aptarnavimas mažosioms ūkių sūrinėms bei amatininkams.